مراحل تصفیه آب در دستگاه تصفیه آب خانگی
مراحل تصفیه آب باتوجه به نوع و تعداد فیلتر، در هر دستگاه می‌تواند متفاوت باشد. درواقع ساختارهای دستگاه های تصفیه آب خانگی طبق تعداد فیلترهای آن متفاوت است. امروزه از دستگاه تصفیه آب 6 مرحله‌ای و 7 مرحله‌ای استفاده می‌شود. امروزه باتوجه به انتشار ...
تاییدیه ها و استانداردهای معتبر دستگاه تصفیه آب خانگی
آشنایی با تاییدیه ها و استانداردهای دستگاه تصفیه آب خانگی باعث می‌شود که دستگاه معتبر و با کیفیتی را برای منزل خود خریداری کنید. امروزه با افزایش جمعیت در سراسر جهان، کنترل کیفیت منابع آب و صنایع مرتبط با آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ...
خصوصیات آب آشامیدنی سالم
آب آشامیدنی سالم یکی از ملزومات اساسی و ضروری برای انسان است. امروزه به دلیل گسترش آلودگی های مختلف در سطح جهان، افزایش مصرف بی‌رویه آب، گرم شدن کره زمین و مواردی از این قبلی باعث شده تا دسترسی به منابع آب آشامیدنی و شرب روز به روز سختتر شود. در پی ...
کدورت آب
کدورت آب براساس تعاریف علمی به خاصیت فیزیکی نمونه آبی گفته می‌شود که هنگام تابیدن نور به آن، نور تابیده شده به صورت پراکنده (یا متفرق) از آب عبور کند. و یا جذب مولکول های موجود در آب شود و از آن عبور نکند. به بیان دیگر هنگامی که نور تابیده شده به آب ...

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...