تازه ها و مقالات

خصوصیات آب آشامیدنی سالم
تکنولوژی
reyadcvmnInxv

خصوصیات آب آشامیدنی سالم

آب آشامیدنی سالم یکی از ملزومات اساسی و ضروری برای انسان است. امروزه به دلیل گسترش آلودگی های مختلف در سطح جهان، افزایش مصرف بی‌رویه

Read More »
کدورت آب
تکنولوژی
reyadcvmnInxv

کدورت آب

کدورت آب براساس تعاریف علمی به خاصیت فیزیکی نمونه آبی گفته می‌شود که هنگام تابیدن نور به آن، نور تابیده شده به صورت پراکنده (یا

Read More »
اسمز معکوس RO
تکنولوژی
reyadcvmnInxv

اسمز معکوس RO

اسمز معکوس ro فرایند تصفیه آب است که در مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب خانگی یعنی در فیلتر ممبران قرار دارد. در این فرایند به

Read More »
آلودگی های آب
آلودگی آب
reyadcvmnInxv

آلودگی های آب

آلودگی آب در پی افزایش فعالیت های انسان و دخالت های آن در اکوسیستم طبیعی، افزایش یافته است. بیش از دو سوم سطح کره زمین

Read More »
خواص آب قلیایی
تصفیه آب
reyadcvmnInxv

خواص آب قلیایی

آب قلیایی به آبی گفته میشود که میزان اسیدیته آن نسبت به آب شیرین کمتر می‌باشد. PH این نوع آب بیشتر از 7 بوده و

Read More »
سختی آب چیست؟
سختی آب
reyadcvmnInxv

سختی آب چیست؟

سختی آب یکی از معضلات آب های تصفیه نشده است که میتواند مشکلات زیادی را برای مصرف کننده به همراه داشته باشد. درواقع آب سخت،

Read More »

جهت ارتباط کارشناس با شما فرم زیر را تکمیل کنید