مقایسه عملکرد دستگاه تصفیه آب خانگی با پمپ و بدون پمپ در این ویدئو به طور کامل نمایش داده می شود ، در مدل پمپ دار با وجود فیلتر قلیایی موجب افزایش سطح tds می شود همچنین کاهش زمان قابل توجه تصفیه در دستگاه پمپ دار نشان دهنده اهمیت وجود پمپ در دستگاه تصفیه آب […]