ترتیب قرارگیری فیلتر های تصفیه آب خانگی

فیلتر تصفیه آب خانگی دارای انواع مختلفی دارد. هرکدام از این فیلترها باعث حذف آلایندهای خاصی از آب می‌شوند. درواقع عملکرد آنها بر اساس اندازه مواد موجود در آب مشخص می‌شود. به طوری که برخی از آنها قادر به ذرات درشت در آب هستند اما برخی دیگر می‌توانند میکروارگانیسم های محلول در آب را حذف […]