معیار سنجش سختی آب TDS

سختی آب یکی از مباحث بسیار مهم در تعیین کیفیت آب میباشد. به تمام ذرات و جامداتی که در آب حل شده‌اند، جامدات محلول در آب گفته میشود. TDS یا همان Total dissolved solids به مجموع غلظت همۀ یون های موجود در آب میگویند. تی‌دی‌اس، هم شامل ترکیبات آلی و هم ترکیبات معدنی می‌شود. اکثر […]

سختی آب چیست؟

سختی آب یکی از معضلات آب های تصفیه نشده است که میتواند مشکلات زیادی را برای مصرف کننده به همراه داشته باشد. درواقع آب سخت، آبی است که حاوی نمک‌های معدنی مانند ترکیبات بی‌کربنات، یون‌های کلسیم، آهن، منیزیم و غیر باشد. آب سخت بر اساس میزان یون های منیزیم و کلسیمی که در خود حل دارد به دو نوع سختی دائم […]

مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!