آلودگی های آب

آلودگی آب در پی افزایش فعالیت های انسان و دخالت های آن در اکوسیستم طبیعی، افزایش یافته است. بیش از دو سوم سطح کره زمین از آب تشکیل شده اما از این حجم بسیار زیاد، تنها 3% قابل نوشیدن و در اصطلاح آب شیرین هستند. با اینحال از این مقدار تنها 0.62% به صورت جاری […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...